KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/HU VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNGTRÊNĐẤT TRỒNG LÚA GIAI ĐOẠN 2021 -2025 CÒN CHẬM

15/10/2021 15:40 Số lượt xem: 56

Theo báo cáo của phòng NN&PTNT, việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch.


 

Kết quả từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021 có 09 xã: Quỳnh Phú, Lãng Ngâm, Xuân Lai, Song Giang, Đông Cứu, Giang Sơn, Nhân Thắng, Cao Đức, Vạn Ninh chuyển đổi được 59,89 ha = 73,2% KH năm 2021. Trong đó: Chuyển sang trồng rau màu hàng năm: 10,73 ha. Trồng cây ăn quả lâu năm: 49,05 ha NTTS kết hợp với trồng lúa: 1,2 ha. Để hoàn thành việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian tới Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 08-NQ/HU của Huyện ủy, Đề án của UBND huyện về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng lúa trong giai đoạn diện tích đất trồng lúa không sản xuất sau thu hoạch để hoàn thành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021. Các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát lại quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương, kết hợp với việc triển khai sản xuất vụ Đông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi đảm bảo đúng kế hoạch của năm 2021. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi năm 2022, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2021, năm 2022 báo cáo UBND huyện.

Khuyến khích, động viên các xã không đăng ký kế hoạch, nếu có điều kiện chuyển đổi thì tiến hành chuyển đổi kịp thời, đúng quy định. Tăng cường Quản lý nhà nước trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Trong quá trình chuyển đổi yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm túc trình tự các bước theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 18/6/2020 của Ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Phải xét cụ thể từng đối tượng xin chuyển đổi, phải có phương án sản xuất đảm bảo hiệu quả. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lợi dụng việc chuyển đổi để tích tụ ruộng đất, xong không thực hiện sản xuất mà chuyển nhượng cho người khác để kiếm lời. Tăng cường hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, phân công cán bộ phụ trách từng đơn vị để hướng dẫn thực hiện.

Xuân Thủy