Văn bản quy phạm pháp luật

TB Về giờ làm việc mùa hè của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 394/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 12/04/2022 Người ký Trịnh Minh Trường
Lĩnh vực VP File đính kèm
Nội dung TB Về giờ làm việc mùa hè của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện