Văn bản quy phạm pháp luật

TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2022
Số ký hiệu 452/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo kết luận
Ngày ban hành 17/04/2022 Người ký Trịnh Minh Trường
Lĩnh vực họp UBND huyện File đính kèm
Nội dung TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2022