Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68
Số ký hiệu 495/QĐ-UBND Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/04/2022 Người ký Đặng Đình Mạch
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68