Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Hành động giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện Gia Bình Về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Số ký hiệu 48/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/04/2022 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Dân số File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Hành động giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện Gia Bình Về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030