Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (PCTT) VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN (TKCN) NĂM 2022
Số ký hiệu 46/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/04/2022 Người ký Đặng Đình Mạch
Lĩnh vực Nông nghiệp File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (PCTT) VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN (TKCN) NĂM 2022