Văn bản quy phạm pháp luật

Chương trình công tác tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu 04/CTr-UBND Hình thức văn bản Chương trình công tác
Ngày ban hành 28/04/2022 Người ký Trịnh Minh Trường
Lĩnh vực Văn phòng File đính kèm
Nội dung Chương trình công tác tháng 5 năm 2022