Văn bản quy phạm pháp luật

Chương trình công tác tháng 05 năm 2022
Số ký hiệu 04/CTr- HĐND Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 28/04/2022 Người ký Phan Đình Anh
Lĩnh vực Chương trình công tác File đính kèm
Nội dung Chương trình công tác tháng 05 năm 2022