Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Phát triển thủy sản giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Gia Bình.
Số ký hiệu 53/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 04/05/2022 Người ký Lương Trung Hậu
Lĩnh vực Nông nghiệp File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Phát triển thủy sản giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Gia Bình.