Văn bản quy phạm pháp luật

Triệu tập họp: Phiên thường kỳ của UBND huyện tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu 63/GM-UBND Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 08/05/2022 Người ký Trịnh Minh Trường
Lĩnh vực VPHC File đính kèm
Nội dung Triệu tập họp: Phiên thường kỳ của UBND huyện tháng 5 năm 2022