Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Gia Bình
Số ký hiệu 56/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/05/2022 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Văn hóa File đính kèm
Nội dung Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Gia Bình