Văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 57/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/05/2022 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Văn xã File đính kèm
Nội dung Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ