Văn bản quy phạm pháp luật

tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022
Số ký hiệu 416/CV- UBND Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/2022 Người ký Lương Trung Hậu
Lĩnh vực Văn xã File đính kèm
Nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022