Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Gia Bình
Số ký hiệu 62/QĐ-BCĐ Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/06/2022 Người ký Đặng Đình Mạch
Lĩnh vực Công nghệ thông tin File đính kèm
Nội dung Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Gia Bình