Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH: Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Gia Bình
Số ký hiệu 70/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/06/2022 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Văn xã File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH: Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Gia Bình