Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Số ký hiệu 896/QĐ-UBND Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/08/2023 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính File đính kèm
Nội dung Về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023