Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng
Số ký hiệu 26/CV.TT.HĐND Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/10/2023 Người ký Phan Đình Anh
Lĩnh vực TT.HĐND File đính kèm
Nội dung Về việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng