Văn bản quy phạm pháp luật

CV V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới
Số ký hiệu 859/CV-UBND Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/09/2021 Người ký Nguyễn Thị Huấn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung CV V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới