Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng , chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
Số ký hiệu 83/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/09/2021 Người ký Nguyễn Bá Tài
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng File đính kèm
Nội dung Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng , chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"