Văn bản quy phạm pháp luật

CV V/v tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 917/-UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2021 Người ký Lương Trung Hậu
Lĩnh vực Nông nghiệp File đính kèm
Nội dung CV V/v tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện