Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 87/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/10/2021 Người ký Đặng Đình Mạch
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện