Văn bản quy phạm pháp luật

( HỎA TỐC) GM: dự Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
Số ký hiệu 146/GM-UBND Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 14/10/2021 Người ký Trịnh Minh Trường
Lĩnh vực Văn xã File đính kèm
Nội dung ( HỎA TỐC) GM: dự Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư