Gia Bình đánh giá kết quả sản xuất vụ xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019, định hướng vụ đông 2019 - 2020

03/06/2019 16:37 Số lượt xem: 275
Ngày 28/5, UBND huyện Gia Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa  và định hướng sản xuất vụ đông năm 2019 - 2020 tới lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Định, phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị triển khai sản xuất vụ mùa

Vụ xuân 2019, toàn huyện Gia Bình gieo trồng được 5.020 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích lúa xuân 4.214 ha, với tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao chiếm hơn 40%. Đến nay, lúa xuân đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất bình quân ước đạt 66 - 67 tạ/ha.

Trên cơ sở kết quả bước đầu ở vụ xuân, vụ mùa 2019, huyện Gia Bình phấn đấu gieo cấy 4.206 ha lúa, năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha trở lên. Với phương châm gắn sản xuất vụ mùa với vụ đông để tăng hệ số sử dụng đất, tăng giá trị sản xuất trồng trọt trên một ha canh tác, huyện chỉ đạo gieo cấy trà mùa sớm từ 10-15% diện tích, còn lại là trà mùa trung; với giống chủ lực là Q5, khang dân, nếp, tẻ thơm… Thời vụ gieo cấy lúa mùa kết thúc trước ngày 25-7, trong đó trà mùa sớm xong trước ngày 5/7.

Cùng với gieo cấy vụ mùa, các địa phương cũng chủ động xây dựng phương án phòng chống úng lụt nội đồng, tu sửa kênh mương tưới, tiêu chính bảo đảm phục vụ sản xuất vụ mùa được thuận lợi.

Đối với sản xuất vụ đông 2019-2020, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.200 ha trở lên, duy trì các loại cây chủ lực như: Ngô, cà rốt, hành tỏi, bí các loại. . ., chủ động gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

Xuân Thủy