Tổ chức bộ máy

31/05/2019 14:40 Số lượt xem: 622
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy thị trấn Gia Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: giabinh.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy

 

1. Đ/c Nguyễn Chí Dũng

 

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại : 0974.224.885

 

2. Đ/c Hoàng Đắc Lâm

 

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Chủ tịch HĐND

Điện thoại :