Cục thống kê tỉnh đánh giá năng suất lúa xuân tại huyện Gia Bình

03/06/2019 17:02 Số lượt xem: 309
Ngày 30/5, Cục thống kê và sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng các ngành chức năng của huyện Gia Bình kiểm tra và đánh giá năng suất vụ xuân 2019.

Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa vụ xuân

Vụ mùa 2019, toàn huyện Gia Bình gieo cấy 4.214 ha bằng các giống Q5, khang dân, TBR225, Thiên ưu 8, nếp các loại. . . Đến thời điểm này lúa mùa của huyện Gia Bình đã vào vụ thu hoạch đại trà, với năng suất bình quân đạt 66,8 tạ/ha. Trực tiếp kiểm tra và trao đổi với nông dân các địa phương của huyện Gia Bình về tiến độ thu hoạch cũng như năng suất vụ xuân 2019. đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân của huyện Gia Bình; đồng thời đề nghị các ngành chức năng và nông dân cần tập trung nhân lực, phương tiện thực hiện phương châm xanh nhà hơn già đồng nhanh chóng thu hoạch lúa xuân, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, kịp thời giải phonhs đất cho sản xuất vụ  mùa 2019. 

Xuân Thủy