Tổ chức bộ máy

31/05/2019 14:52 Số lượt xem: 664

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy xã Bình Dương

- Địa chỉ: Bình Dương - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: binhduong.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy                            

 

1. Đ/c Phan Văn Hiện

 

Chức vụ : Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại : 0972.973.520

 

2. Đ/c Lưu Văn Vũ

 

Chức vụ : Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại :