Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 13:59 Số lượt xem: 703

Tổ chức bộ máy UBND

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Cao Đức

- Địa chỉ: Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: caoduc.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy      

          

1. Đ/c Nguyễn Văn Ngang

 

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0914.344.152

 

2. Đ/c Lại Đình Tế

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0983.460.008

 

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 0385.447.144

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Phạm Thị Khuy Địa chính xây dựng 0987184833
2 Nguyễn Thị Thơm  Văn hóa xã hội 0973365709
3 Hoàng Thu Huyền Tư pháp hộ tịch 0345.212.790
4 Trần Văn Duy Văn phòng thống kê 0973.073.867
5 Nguyễn Thị Ngần Văn phòng thống kê 0975566346
6 Đồng Đăng Đĩnh Ban CHQS xã 0948.557.685