Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 13:59 Số lượt xem: 0
Tổ chức bộ máy UBND

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Cao Đức

- Địa chỉ: Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: caoduc.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy      

          

1. Đ/c Nguyễn Văn Ngang

 

Huyện ủy viên

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0914.344.152

 

2. Đ/c Lại Đình Tế

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 

 

3. Đ/c Trần Huy Sáng

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 01222.331.028

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Nguyễn Bá Lựa Địa chính xây dựng 0947668835
2 Hoàng Thụ Huyền  văn hóa xã hội 0345212790
3 Phạm Thị Khuy tư pháp hộ tịch 0987184833
4 Nguyễn Thị Hằng văn phòng thống kê 0385447144
5 Âu Dương Hiện văn phòng thống kê