Tổ chức bộ máy

31/05/2019 15:07 Số lượt xem: 679
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy xã Đại Bái

- Địa chỉ: Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: daibai.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

1. Đ/c Nguyễn Công Thành

 

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0982.938.647

 

2. Đ/c Phạm Văn Hùng

 

Chức vụ : Phó Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 0966.053.565