Đoàn công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XIX

03/06/2019 08:57 Số lượt xem: 305
Ngày 29/5, Đoàn công tác MTTQ tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Đình Lợi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Gia Bình có các đồng chí; Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quang Tôn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng, Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện.

đ/c: Nguyễn Đình Lợi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Để tiến tới Đại hội,Thường trực UB MTTQ huyện đã thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn Kiện, Tiểu ban Tổ chức, phục vụ và Tuyên truyền làm nhiệm vụ; xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban thường vụ khóa mới; chuẩn bị các văn kiện, chương trình, kịch bản Đại hội và công tác phục vụ, hậu cần, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đến nay Ủy ban MTTQ huyện đã hoàn tất các nội dung, phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ phận và cá nhân phụ trách các nội dung theo kịch bản đã đề ra.

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu  MTTQ Viện Nam huyện Gia Bình sẽ được tổ chức trong thời gian từ 2-3/6/2019, tại Trung tâm văn hóa- Thể thao huyện. Đại hội có 286 đại biểu tham dự, trong đó có 165 đại biểu chính thức và 121 đại biểu khách mời. Hiện nay cùng với hoàn tất các công việc còn lại, Thường trực MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn các tổ chức thành viên phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội.

Sau khi kiểm tra từ nội dung, phần việc cụ thể, ông Nguyễn Đình Lợi, tỉnh ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã phát biểu kết luận; nhất trí với kịch bản đại hội, dự kiến nhân sự, chủ đề đại hội…đồng thời đề nghị UB MTTQ huyện rà soát các nội dung về báo cáo chính trị, khách mời, nhiệm vụ của đoàn chủ tịch, công tác hiệp thương cử UB MTTQ nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra UB MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Kim Thoại, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu UB MTTQ huyện hoàn tất Báo cáo tóm tắt, công tác trang trí khánh tiết, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tích MTTQ trong nhiệm kỳ qua, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, dân chủ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời đề nghị UB MTTQ tỉnh tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Bình thành công tốt đẹp.

Nguyễn Văn Khôi