Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với việc vận động người dân sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn

03/06/2019 08:59 Số lượt xem: 388
Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chỉ đạo của Huyện uỷ Gia Bình và kế hoạch cụ thể của UBND huyện Gia Bình triển khai Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cùng hệ thống MTTQ cơ sở trong huyện đã phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra “Giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động người dân sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn” chỉ đạo cơ sở, vận động người dân và các tổ chức doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo đảm thực phẩm sạch, an toàn. Hằng năm MTTQ và các tổ chức chính trị huyện đã tổ tuyên truyền bằng nhiều hình thực trên các phương tiện đại chúng, tổ chức hội nghị, tập huấn, diễn đàn, sân khấu hoá.

MTTQ chỉ đạo các tổ chức thành viên tổ chức các hội nghị chuyên đề về “Công tác vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm”; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP để tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Phối hợp với Đài phát thanh huyện xây dựng chuyên mục Đại đoàn kết, gắn với nội dung tuyên truyền về ATTP; tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quy định về đảm bảo ATTP bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức diễu hành, sân khấu hóa, tọa đảm trao đổi, thông tin về gương người tốt, việc tốt trong thực hiện vệ sinh ATTP, thu hút đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn với chủ đề của năm 2019 "Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch"; Quyết định số 736 /QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề án "Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn". Các chi hội, hội viên thực hiện nghiêm túc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh, ngoài danh mục cho phép. Không sử dụng chất cấp trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản; đảm bảo thời gian cách ly sau khi sử dụng. Thực hiện nghiêm về giết mổ gia súc, gia cầm. Không sản xuất kinh doanh chế biến và tiêu dùng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất sứ, hết hạn sử dụng. Chủ động phát hiện hành vi ATTP báo cho tổ chức của mình hoặc UBND xã, cơ quan chức năng gần nhất. Đưa tiêu trí về ATTP vào đánh giá bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa, cơ quan công sở văn hóa, tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Thu hoạch rau sạch tại HTX thôn Ngăm Mạc

Mặt trận các cấp trong huyện liên kết các tổ chức thành viên, thông qua các tổ chức thành viên như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh…đảm nhận việc tuyên truyền, vận động và giám sát các hộ gia đình, các doanh nghiệp ký cam kết sản xuất, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm như:

Hội Nông dân đã tổ chức ký cam kết với 14 xã, thị trấn và 74/74 chi hội, 26 Hợp tác xã và 362 hộ gia đình hội viên thực hiện tốt: 8 quy định.

Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất, kháng sinh ngoài danh mục cho phép. Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ, hải sản.Không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hoá chất, kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo đảm thời gian cách ly sau khi sử dụng. Không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hoá chất không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép trong sản xuất và chế biến thực phẩm.Thực hiện nghiêm túc quy định về giết mổ gia súc, gia cầm. Không sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu dùng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất sứ, hết hạn sử dụng. Lựa chọn rau, thịt sạch an toàn, bảo quản thực phẩm đúng quy cách và thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.  Chủ động phát hiện hành vi vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm và báo cho hội , UBND cùng cấp hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Hội phụ nữ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và cộng đồng về vệ sinh ATTP”. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động gia đình 5 không, 3 sạch, đặc biệt là nội dung 3 sạch: Làm điểm ở 6 thôn; trồng các đường hoa, đăng ký các đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường…; thành lập các câu lạc bộ sản xuất thực phẩm toàn, tổ liên kết trồng rau sạch, tổ liên kết sản xuất lúa sạch…; tổ chức tập huấn cho gần 920 hội viên và ký cam kết với gần 900 hộ gia đình trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn…

Cùng với việc tuyên truyền, công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị hằng năm đều xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên và theo kế hoạch từ 2-3 cuộc/một tổ chức, qua giám sát nhận thấy: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp đã tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện các biện pháp để đảm bảo ATTP như: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo liên ngành, xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa các thành viên BCĐ, ban hành các Kế hoạch, Quyết định triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn; các ngành đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, kiến thức về ATTP; thực hiện việc thống kê, đánh giá, phân loại và phối hợp tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP cho các đối tượng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nên trong những năm qua huyện Gia Bình chưa để sảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Bảo đảm an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội; đưa nội dung ATTP vào một trong những nhiêu chí quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Toàn hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và từng hộ gia đình, từng người dân cần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ này; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp và các phương tiện truyền thông để bảo đảm an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ sản xuất, kinh doanh, chế biến đến tiêu dùng.Tăng cường, phân định rõ trách nhiệm của các ngành chức năng từ huyện đến cơ sở trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các khâu sản xuất, chế biến, nhập khẩu thực phẩm trước khi đưa vào lưu thông và tiêu dùng; đồng thời có những biện pháp phù hợp, kiên quyết để phòng, chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhái đang lưu thông trên thị trường. Xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm; các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về an toàn thực phẩm, về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.Tiếp tục khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, xanh và sạch; khuyến khích đầu tư sản xuất, chế biến thực phẩm với quy mô lớn theo chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm; đổi mới công nghệ sản xuất thực phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn.

Xuân Thủy