Tổ chức bộ máy

30/05/2019 13:58 Số lượt xem: 624
Tổ chức bộ máy 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy xã Đại Lai

- Địa chỉ: Đại Lai - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: dailai.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

1. Đ/c Trần Danh Thuận

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại : 0912.459.158

 

2. Đ/c Phạm Bá Ưu

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại : 0936.570.193