Tổ chức bộ máy

31/05/2019 15:00 Số lượt xem: 220
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy xã Giang Sơn

- Địa chỉ: Giang Sơn - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: giangson.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

 

1. Đ/c Trần Đức Hưng

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 

 

2. Đ/c Lương Văn Nghiêm

 

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại :01228.254.181