Tổ chức bộ máy

31/05/2019 14:26 Số lượt xem: 213
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy xã Nhân Thắng

- Địa chỉ: Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: nhanthang.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

1. Đ/c Nguyễn Trọng Biên

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 0914.603.741

 

 

2. Đ/c Đào Duy Phương

                                        

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại : 0916.625.198 

 

T