Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 14:30 Số lượt xem: 303
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Nhân Thắng

- Địa chỉ: Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: nhanthang.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy    

1. Đ/c Nguyễn Bá Dương

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0977.358.398

 

2. Đ/c Cát Văn Thoa 

                                  

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 0976.713.355

3. Đ/c Trần Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0946.547.965

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Nguyễn Kim Thắng CB Tư pháp – Hộ tịch 0975908076
2 Nguyễn Kim Huyên CB Địa chính - XD 0967506577
3 Trần Thị Hồng Hải CB Văn hóa – Xã hội 0932290789
4 Bùi Thế Duy CB Văn phòng một cửa 0977512065