Thống kê truy cập

Online : 6147
Đã truy cập : 88694682
Ngày 11/6, Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú tổ chức Kỳ họp thứ 8 khóa XIX bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND,Trưởng, phó Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, ủy viên ủy ban xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Bá Tài, phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong tổ công tác của Huyện và các đại biểu HĐND xã.