Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/06/2019 09:40 Số lượt xem: 388
Ngày 11/6, Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú tổ chức Kỳ họp thứ 8 khóa XIX bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND,Trưởng, phó Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, ủy viên ủy ban xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Bá Tài, phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong tổ công tác của Huyện và các đại biểu HĐND xã.

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND xã

Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khoá XIX, trưởng, phó ban kinh tế xã hội HĐND; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã và ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã và Trưởng, phó Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, ủy viên ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, 24 ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu đủ các chức danh theo chương trình của kỳ họp

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú khóa XIX có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của UBND xã trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành công của kỳ họp là cơ sở vững chắc, là tiền đề đảm bảo cho UBND xã hoạt động chất lượng, hiệu quả, kế thừa và phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước.

 
Xuân Thủy