KỲ HỌP THỨ BẨY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHÚ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

29/12/2023 09:34 Số lượt xem: 42

Ngày 28/12/2023 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bẩy, kỳ họp thường lệ cuối năm, nhằm đánh giá công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Ba: UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.


 

Ngày 28/12/2023 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bẩy, kỳ họp thường lệ cuối năm, nhằm đánh giá công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quang Ba: UVBTV- Trưởng ban Tuyên giáo, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.