LỄ RA QUÂN LÀM ĐIỂM THÁNG CHIẾN DỊCH LÀM THỦY LỢI VÀ GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG NĂM 2023

09/11/2023 09:30 Số lượt xem: 43

LỄ RA QUÂN LÀM ĐIỂM THÁNG CHIẾN DỊCH LÀM THỦY LỢI VÀ GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG NĂM 2023


 

Sáng ngày 09/11/2023 UBND xã Quỳnh Phú phát động lễ ra quân làm điểm tháng chiến dịch làm thủy lợi và giao thông  nội đồng năm 2023. Địa điểm tại mương tiêu thôn Thủ Pháp - xứ đồng Con Mèo.

Nguyễn Ánh
Nguồn: Nguyễn Ánh