There are no records.
Người dùng lựa chọn Số thứ tự Tên lãnh đạo  
1 Trần Đăng Công
2 Hoàng Bá Vang
3 Nguyễn Bá Thái

Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Bình 5 năm sau nhiệm kỳ Đại hội

04/06/2019 17:01 Số lượt xem: 324
Nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đánh dấu chặng đường phát triển vượt bậc của MTTQ Việt Nam huyện Gia Bình. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, MTTQ đã trở thành trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp đưa huyện Gia Bình phát triển toàn diện. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của MTTQ Việt Nam huyện Gia Bình là đã thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực xây dựng cộng đồng dân cư ngày một vững mạnh. Nổi bật là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cuộc vận động này luôn đồng hành với phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Quy ước làng văn hóa. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong xã hội. Bình quân hàng năm trên địa bàn huyện có 96,8% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 90% khu dân cư  đạt tiêu chẩn “làng văn hóa”; trên 92%  xã, thị trấn đạt xã văn hóa”.

Buổi lễ phát động quỹ vì người nghèo

Trong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân - chủ thể trực tiếp có vai trò quan trọng và quyết định trong xây dựng nông về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của huyện, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức thành viên MTTQ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực như' Phong trào " Xây dựng gia đình 5 không,  3 sạch" do Hội phụ nữ phát động; phong trào " Nông dân thi đua sản xuất, khinh doanh giỏi" do hội Nông dân phát động; Phong trào " Cựu chiến binh gương mẫu" , phong trào thắp sáng đường quê, hành trình xanh …Với sự đóng góp, vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện Gia Bình đã có những bước tiến vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã có 13/13 xã đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới, huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới.

MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân với chính quyền để xem xét, giải quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phương thức hoạt động được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở… Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 MTTQ đã làm tốt công tác hiệp thương, tiếp xúc cử tri và vận động nhân dân đi bầu cử đạt 99,25%, bầu ra 2 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 31 đại biểu HĐND huyện và 345 đại biểu HĐND xã, được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử.  Đồng thời duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Trong 5 năm qua MTTQ đã tổ chức 169 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 144.000 cử tri tham dự, tổng hợp 4.754 ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết. Nội dung cử tri quan tâm như: xây dựng nông thôn mới; tạo công ăn việc làm; vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo … 

Cùng với tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, MTTQ các cấp huyện Gia Bình còn phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày một đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, với các nội dung thiết thực, được nhân dân quan tâm, chú trọng vào nâng cao chất lượng, kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát. Hiện toàn huyện đã thành lập 14 Ban thanh tra nhân dân tại các xã, thị trấn với 122 ủy viên, trong 5 năm qua đã tiến hành giám sát 155 vụ việc, phát hiện 16 vụ, việc vi phạm kiến nghị với chính quyền và các nghành chức năng giải quyết. Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát 205 công trình với tổng kinh phí xây dựng trên 1.000 tỷ đồng, đã phát hiện vi phạm 21 công trình, kiến nghị khắc phục, sửa chữa.

Trong quá trình hoạt động, MTTQ huyện luôn là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo... Hàng năm  MTTQ các cấp đã duy trì  phát động xây dưng quỹ " Vì người nghèo", đến nay vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, trong đó MTTQ cấp huyện vận động xây dựng quỹ được 2,14 tỷ đồng, MTTQ cấp xã vận động được 3,8 tỷ đồng. Từ số tiền này chỉ trong  5 năm qua MTTQ các cấp đã tiến hành hỗ trợ xây dựng 287 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, đồng thời làm kinh phí trao quà, thăm hỏi các gia đình nghèo vào các dịp lễ tết và trợ cấp các gia đình nghèo khi gặp khó khăn hoạn nạn với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ghi nhận kết quả hoạt động của MTTQ huyện Gia Bình, trong 5 năm qua MTTQ các cấp đã có 148 lượt tập thể và 145 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó có 8 Bằng khen của UBTW MTTQ Việt Nam, 8 Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh. Thành tích đã đạt được thể hiện sự kiên trì phấn đấu, sự vào cuộc mạng mẽ của cán bộ, hội viên, đoàn viên trên địa bàn.

Hiện nay cùng với các phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập huyện Gia Bình, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cũng đang hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Gia Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây sẽ là Đại hội của sự đổi mới, đánh dấu chặng đường 20 năm tái lập huyện, tạo nền tảng để MTTQ Việt Nam huyện Gia Bình tiếp tục phát huy vị thế, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đưa huyện Gia Bình tiếp tục phát triển.

Nguyễn Văn Khôi