There are no records.
Người dùng lựa chọn Số thứ tự Tên lãnh đạo  
1 Trần Đăng Công
2 Hoàng Bá Vang
3 Nguyễn Bá Thái

UBMTTQ xã Song Giang tổ chức hội nghị mô hình điểm cuộc vận động “TDĐK xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình.

26/05/2023 09:56 Số lượt xem: 620

Sáng ngày 19/4/2023 Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Tổ chức hội nghị mô hình điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình.

* Về dự và chỉ đạo hội nghị:

- Đại biểu tỉnh Bắc Ninh có các Đ/c Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh, chuyên viên sở Công thương tỉnh.

- Đại biểu huyện Gia Bình có các Đ/c Lãnh đạo UBMTTQ huyện Gia Bình.

- Đại biểu xã Song Giang có các Đ/c Lãnh đạo TTĐU – HĐND – UBND – UBMTTQ xã Song Giang.

- Thôn Chi Nhị có các Đ/c Cấp uỷ, trưởng thôn; cùng 120 đại biểu tham dự.

+ Ngoài ra còn có các đồng chí phóng viên, báo đài về đưa tin./.Admin - T.Đ.C