Thống kê truy cập

Online : 3781
Đã truy cập : 137813537

Sáng ngày 19/4/2023 Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Tổ chức hội nghị mô hình điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình.