Vạn Ninh thu hoạch 92% DT lúa xuân

03/06/2019 14:20 Số lượt xem: 485

Trong những ngày qua nông dân các HTX nông nghiệp trên địa bàn xã Vạn Ninh khẩn trương xuống đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, kịp thời giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa.

Nông dân thu hoạch lúa xuân

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, những ngày qua các địa phương trên địa bàn xã Vạn Ninh đã tập trung nhân lực, phương tiện máy máy xuống đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân. Đến ngày 31/5. toàn xã đã thu hoạch được 290 ha năng suất bình quân đạt khoảng 67 tạ/ha. Các HTX có tiến độ thu hoạch nhanh gọn là: Cao Thọ, Xuân Dương, Thọ Ninh. . . Hiện nay, cùng với khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa xuân. Nông dân xã Vạn Ninh còn khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa

Xuân Thủy