Tổ chức bộ máy

31/05/2019 14:14 Số lượt xem: 843
Tổ chức bộ máy 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy xã Vạn Ninh

- Địa chỉ: Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: vanninh.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy

 

1. Đ/c Nguyễn Văn Thuận

 

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0989.147.898

 

2. Đ/c Nguyễn Viết Chiến

 

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại : 0168.548.4579