Thống kê truy cập

Online : 5335
Đã truy cập : 138584259

Cùng với đồng Đại Bái, tranh Đông Hồ, gỗ Đồng Kỵ, thép Đa Hội… làng Xuân Lai - huyện Gia Bình có truyền thống lâu đời với những sản phẩm mây, tre đan độc đáo, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.