Gia Bình- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

13/03/2023 08:40 Số lượt xem: 577

Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện.


 

Theo đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của tổ chức Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước.Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội; chú trọng giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, trong đó Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3/2023; Đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2023 và kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Từ sau Đại hội Hội Nông dân huyện đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (quý IV/2023). Tuyên truyền tập trung vào những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp; những quyết định của Đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh.

Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2023).Thông tin tuyên truyền nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội lần thứ VIII. Những ý kiến thảo luận, góp ý của Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện đại hội VIII, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân. Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII). Tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình hành động, đề án, chương trình lớn sẽ triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII. Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; chủ đề, phương châm của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; quy chế bầu cử; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra,...và phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân và đông đảo Nhân dân với Đại hội; thành tích tiêu biểu của cá nhân, tập thể chào mừng Đại hội; các đại biểu tiêu biểu của địa phương về dự Đại hội.

      Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Tuyên truyền tập trung vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Thông tin nhanh về các kết quả, các nội dung chính của đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước; dư luận tích cực của nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Bên cạnh các nội dung tuyên truyền nêu trên, Hội Nông dân huyện cũng đề nghị trong quá trình diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII các ấp Hội trong toàn huyện phải tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, hội viên nông dân xung quanh Đại hội Hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về hình thức tuyên truyền, gồm: Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động, như: băng rôn, cờ, phướn, cổng chào, khẩu hiệu, pano, áp phích; Sử dụng Logo đại hội đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng đại hội, các ấn phẩm tuyên truyền; in, dán trên các phương tiện, gắn biển đăng ký công trình, các phần việc của Hội...; Triển lãm, trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội và phong trào nông dân các cấp, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương tại nơi diễn ra đại hội.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội như trang Website Hội Nông dân tỉnh, trang mạng xã hội (fanpage, facebook, zalo...) của Hội Nông dân các cấp về nội dung chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các diễn đàn, giao lưu, đối thoại  và tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao./. ​

                                                                     

  Xuân Thủy