Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

17/12/2015 07:31 Số lượt xem: 5914

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

--------------------

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

 

1

Bà: Nguyễn Thị Hà

20/1/1972

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Ông: Nguyễn Văn Định

17/5/1971

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Ông: Đặng Đình Mạch

20/11/1974

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Ông: Nguyễn Quang Ba

16/1/1971

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

5

Bà: Nguyễn Thị Luân

25/5/1980

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

6

Ông: Nguyễn Đức Luyến

05/12/1973

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Ông: Nguyễn Thế Khâm

20/5/1969

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

8

Ông: Nguyễn Bá Tài

23/7/1972

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

9

Ông: Nguyễn Đình Phát

19/5/1974

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

10

Ông: Nguyễn Bá Tùng

20/8/1975

UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

11

Ông: Vũ Văn Quý

08/8/1978

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

12

Ông: Đỗ Xuân Thắng

15/5/1976

Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện

13

Bà: Trần Thị Thúy

04/6/1981

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

14

Ông: Lương Tuấn Đức

08/12/1973

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

15

Bà: Nguyễn Thị Chinh

28/3/1984

HUV, Bí thư Huyện đoàn

16

Ông: Nguyễn Chí Dũng

30/5/1981

HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Gia Bình

17

Ông: Đào Duy Phương

06/6/1966

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Thắng

18

Ông: Đỗ Trọng Trường

04/12/1968

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lãng Ngâm

19

Bà: Phùng Thị Hiền

12/2/1980

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

20

Ông: Nguyễn Duy Văn

14/7/1966

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Ninh

21

Ông: Nguyễn Văn Toa

19/9/1969

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Cứu

22

Ông: Trần Văn Hoa

08/3/1973

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lai

23

Ông: Nguyễn Trung Kiên

29/10/1973

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú

24

Ông: Nguyễn Văn Ngang

06/6/1966

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Đức

25

Ông: Nguyễn Bá Thái

28/6/1967

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Song Giang

26

Ông: Đỗ Văn Tuấn

16/5/1970

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Bảo

27

Ông: Lê Thanh Tùng

18/11/1967

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Dương

28

Ông: Nguyễn Đức Nhường

12/7/1983

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Lãng Ngâm

29

Bà: Phạm Thị Giang

17/3/1996

Giáo viên Trường Tiểu học Đại Lai

30

Bà: Lê Thị Hoạt

26/9/1988

Giáo viên Trường THCS Giang Sơn

31

Bà: Lê Thị Linh

01/11/1993

Giáo viên Trường Tiểu học Bình Dương