DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

07/08/2018 20:23 Số lượt xem: 4840
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN,

 NGÀY, THÁNG,

NĂM SINH

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

 

 
 
 

1

Nguyễn Thị Hà

20/01/1972

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

 

2

Nguyễn Văn Định

17/5/1971

UVBTV, Ủy viên thường trực huyện ủy