Giới thiệu chung về UBND huyện

17/12/2015 08:00 Số lượt xem: 7131

Trụ sở HĐND - UBND huyện Gia Bình

 

1. Trụ sở: 

                 Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

 2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc:

- Văn Phòng HĐND- UBND huyện

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Thanh tra huyện

- Phòng Tư pháp

- Phòng Nội vụ

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Phòng Y tế

- Phòng Văn hóa và Thông tin

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Trạm khuyến nông

- Đài phát thanh

- Trung tâm dạy nghề