Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 754
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 146/GM-UBND ( HỎA TỐC) GM: dự Hội nghị trực tuyến quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư Văn xã 14/10/2021
2 0145/GM-UBND Dự họp thống nhất việc bàn giao các trạm biến áp Văn xã 14/10/2021
3 144/GM-UBND GM Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Gia Bình năm 2021 Nội vụ 14/10/2021
4 401/TB-UBND Thông báo về giờ làm việc mùa đông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Văn xã 10/10/2021
5 338/TB-UBND Thông báo bộ danh mục thủ tục hành chính được áp dụng thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình Văn xã 10/10/2021
6 87/KH-UBND Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tư pháp 07/10/2021
7 917/-UBND-NN CV V/v tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện Nông nghiệp 07/10/2021
8 88/KH-UBND KẾ HOẠCH Chăm sóc và nâng cao cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp huyện Gia Bình giai đoạn 2021-2030 Y tế 06/10/2021
9 289/- Trả lời câu hỏi của người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Văn xã 06/10/2021
10 85/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh huyện Gia Bình giai đoạn 2021- 2025 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 05/10/2021
11 83/KH- UBND Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng , chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" Thi đua - Khen thưởng 29/09/2021
12 10/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 10 năm 2021 Lĩnh vực khác 27/09/2021
13 859/CV-UBND CV V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới Lĩnh vực khác 22/09/2021
14 829/CV-UBND cv v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện gia bình Đất đai 08/09/2021
15 09/CTr-UBND chương trình công tác tháng 9 năm 2021 Kinh tế - Tổng hợp 30/08/2021
16 805/CV-UBND công văn v/v siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 Y tế 30/08/2021
17 289/TB-UBND thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện gia bình, tỉnh bắc ninh Đất đai 25/08/2021
18 789/CV-UBND công văn v/v hướng dẫn phòng, chống dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị Y tế 24/08/2021
19 257/TB-UBND thông báo kết luận của chủ tịch ubnd huyện - trưởng ban chỉ đạo huyện về công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Kinh tế - Tổng hợp 18/08/2021
20 759/CV-UBND công văn v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 Y tế 15/08/2021
Trang 1/38123456>>|