Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1110
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 04/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 4/2023 VP 31/03/2023
2 465/2023/QĐ- UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Bình Văn xã 23/03/2023
3 345/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 03/2023 Thông báo kết luận 21/03/2023
4 165/CV-UBND V/v thay đổi thời gian tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03/2023 của UBND huyện VP 13/03/2023
5 02/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 3 năm 2023 VP 03/03/2023
6 03/CTr-TT.HĐND Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 Văn xã 02/03/2023
7 14/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29 tháng 8 năm 2022 củaBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Văn xã 13/02/2023
8 15/KH-UBND KẾ HOẠCH Hoạt động công tác Dân số năm 2023 Văn xã 10/02/2023
9 193/QĐ-UBND Quyết định v/v công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Văn xã 10/02/2023
10 17/GM-UBND Mời họp thường kỳ UBND huyện tháng 02/2023 VP 09/02/2023
11 01/KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Gia Bình năm 2023 Văn xã 08/02/2023
12 01/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 2 năm 2023 VP 03/02/2023
13 01/CTr-HĐND Chương trình công tác tháng 02 năm 2023. Văn xã 01/02/2023
14 1446/QĐ-UBND QĐ Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hợp đồng theo Nghị định 68 và biên chế để cấp kinh phí cho các tổ chức Hội hoạt động năm 2023 Nội vụ 25/01/2023
15 08/KH-UBND Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 VP 25/01/2023
16 11/GM-UBND Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và chào xuân Quý Mão - 2023. Văn xã 17/01/2023
17 54/TB-UBND Về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2023 VP 17/01/2023
18 05/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Gia Bình năm 2023 Văn xã 13/01/2023
19 04/GM-UBND Triệu tập họp: Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2023 Văn xã 09/01/2023
20 13/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 01/2023 Văn xã 04/01/2023
Trang 1/56|<<123456>>|