Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 960
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 422/CV- UBND V/v tăng cường triển khai tiêm phòng COVID-19, làm sạch dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng và cấp Hộ chiếu vắc xin Văn xã 17/05/2022
2 417/CV- UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 Văn xã 16/05/2022
3 416/CV- UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 Văn xã 16/05/2022
4 313/CV- UBND V/v cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân Văn xã 16/05/2022
5 57/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Văn xã 16/05/2022
6 58/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 Văn xã 16/05/2022
7 410/CV- UBND V/v thay đổi thời gian tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của UBND huyện Văn xã 15/05/2022
8 56/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Gia Bình Văn hóa 09/05/2022
9 63/GM-UBND Triệu tập họp: Phiên thường kỳ của UBND huyện tháng 5 năm 2022 VPHC 08/05/2022
10 53/KH-UBND KẾ HOẠCH Phát triển thủy sản giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Gia Bình. Nông nghiệp 04/05/2022
11 04/CTr- HĐND Chương trình công tác tháng 05 năm 2022 Chương trình công tác 28/04/2022
12 04/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 Văn phòng 28/04/2022
13 505/TB-UBND TB Về việc nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2022 Văn phòng 27/04/2022
14 46/KH-UBND KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (PCTT) VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN (TKCN) NĂM 2022 Nông nghiệp 25/04/2022
15 49/KH-UBND Thực hiện Chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi huyện Gia Bình đến năm 2030 LĐTBXH 25/04/2022
16 48/KH-UBND KẾ HOẠCH Hành động giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện Gia Bình Về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 Dân số 25/04/2022
17 495/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68 Nội vụ 25/04/2022
18 354/CV-UBND V/v tăng cường quản lý hoạt động bảo quản tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh Văn hóa 24/04/2022
19 452/TB-UBND TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2022 họp UBND huyện 17/04/2022
20 394/TB-UBND TB Về giờ làm việc mùa hè của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện VP 12/04/2022
Trang 1/48|<<123456>>|